Lịch biểu diễn

Hải Ngoại

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 27/11/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1592454

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
1

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 19/11/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1584480

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
2

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 12/11/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1565591

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
3

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 05/11/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1547538

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
4

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 29/10/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1531506

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
5

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 22/10/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1516496

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
6

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 15/10/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1502700

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
7

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 08/10/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1492535

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
8

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 03/10/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1478580

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
9

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 17/09/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1458830

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
10

Chương trình:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)

Thời gian:

19:30 12/09/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1441667

Chia sẽ:

PBN 130 in Singapore (November 23-24, 2019)
11

Chương trình:

Live Show Thanh Tuyền - Sept 1, 2019

Thời gian:

19:30 29/08/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1427818

Chia sẽ:

Live Show Thanh Tuyền - Sept 1, 2019
12

Chương trình:

PBN Live Show - Golden Nugget Casino (Aug 10, 2019)

Thời gian:

19:30 13/08/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1409499

Chia sẽ:

PBN Live Show - Golden Nugget Casino (Aug 10, 2019)
13

Chương trình:

PBN Live Show - Golden Nugget Casino (Aug 10, 2019)

Thời gian:

19:30 30/07/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1392545

Chia sẽ:

PBN Live Show - Golden Nugget Casino (Aug 10, 2019)
14

Chương trình:

PBN Live Show - Golden Nugget Casino (Aug 10, 2019)

Thời gian:

19:30 17/07/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1361596

Chia sẽ:

PBN Live Show - Golden Nugget Casino (Aug 10, 2019)
15

Chương trình:

PBN 129 in Las Vegas

Thời gian:

19:30 29/06/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

11971355

Chia sẽ:

PBN 129 in Las Vegas
16

Chương trình:

PBN 129 VIP EXPERIENCE

Thời gian:

19:30 29/06/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

100.00$

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1236941

Chia sẽ:

PBN 129 VIP EXPERIENCE
17

Chương trình:

Đại Nhạc Hội Giáng Sinh

Thời gian:

17:00 23/12/2018

Địa điểm:

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, Denmark

Ca sỹ:

Don Hồ, Hồ Hoàng Yến, Nguyễn Hưng, Như Loan, Phi Nhung

Giá vé:

Địa chỉ:

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, Denmark

Lượt xem :

1171583

Chia sẽ:

Đại Nhạc Hội Giáng Sinh
18

Chương trình:

Phát Lộc Đầu Năm

Thời gian:

20:00 17/02/2018

Địa điểm:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Ca sỹ:

Ánh Dương Band, Bảo Quốc, Chau Ngoc Ha, Henry Chúc, Hoang Thanh Truc, Hồng Loan, Lynda Trang Đài, Mai Quốc Huy, Ngọc Châu, Thanh Thảo, Thái Tài, Tommy Ngô, Trizze Phương Trinh

Giá vé:

Địa chỉ:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Lượt xem :

840616

Chia sẽ:

Phát Lộc Đầu Năm
19

Chương trình:

Phát Lộc Đầu Năm

Thời gian:

20:00 17/02/2018

Địa điểm:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Ca sỹ:

Ánh Dương Band, Bảo Quốc, Chau Ngoc Ha, Henry Chúc, Hoang Thanh Truc, Hồng Loan, Lynda Trang Đài, Mai Quốc Huy, Ngọc Châu, Thanh Thảo, Thái Tài, Tommy Ngô, Trizze Phương Trinh

Giá vé:

Địa chỉ:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Lượt xem :

1172618

Chia sẽ:

Phát Lộc Đầu Năm
20

Chương trình:

Dạ Vũ Tình Xuân

Thời gian:

20:30 27/01/2018

Địa điểm:

735 Iwilei Rd, Honolulu, HI 96817, USA

Ca sỹ:

Chí Tài, Don Hồ, Hoài Linh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, The Brothers Band, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

735 Iwilei Rd, Honolulu, HI 96817, USA

Lượt xem :

841607

Chia sẽ:

Dạ Vũ Tình Xuân
21

Chương trình:

Chúc Mừng Năm Mới 2017

Thời gian:

18:30 13/01/2018

Địa điểm:

300 E Lapotac Blvd, Spruce Grove, AB T7Y, Canada

Ca sỹ:

Đan Nguyên, Mai Quốc Huy, Minh Tuyết, Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Nhung

Giá vé:

Địa chỉ:

300 E Lapotac Blvd, Spruce Grove, AB T7Y, Canada

Lượt xem :

842591

Chia sẽ:

Chúc Mừng Năm Mới 2017
22

Chương trình:

Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu (Show 7pm)

Thời gian:

19:00 25/12/2017

Địa điểm:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Ca sỹ:

Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Nhất, Kee Win, Kiều Oanh, Lâm Nhật Tiến, Lệ Quyên, Nguyễn Thắng, Quang Hà, Trần Quốc Thiên

Giá vé:

Địa chỉ:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Lượt xem :

843597

Chia sẽ:

Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu (Show 7pm)
23

Chương trình:

Dạ Vũ Giáng Sinh

Thời gian:

18:00 25/12/2017

Địa điểm:

Koelenhofstraat 11, 4004 JR Tiel, Netherlands

Ca sỹ:

Adam Hồ, Ban Nhạc Minh Khánh, Dong Lan, Lam Anh, Mai Thiên Vân, Mai Tiến Dũng, Nguyen Dan, Việt Thảo, Ý Lan

Giá vé:

Địa chỉ:

Koelenhofstraat 11, 4004 JR Tiel, Netherlands

Lượt xem :

844583

Chia sẽ:

Dạ Vũ Giáng Sinh
24

Chương trình:

Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu (Show 3pm)

Thời gian:

15:00 25/12/2017

Địa điểm:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Ca sỹ:

Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Nhất, Kee Win, Kiều Oanh, Lâm Nhật Tiến, Lệ Quyên, Nguyễn Thắng, Quang Hà, Trần Quốc Thiên

Giá vé:

Địa chỉ:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Lượt xem :

845605

Chia sẽ:

Đêm Giáng Sinh Kỳ Diệu (Show 3pm)
25

Chương trình:

More In Paradise

Thời gian:

21:00 23/12/2017

Địa điểm:

506 S 1st St, Immokalee, FL 34142, USA

Ca sỹ:

Akira Phan, Ban Nhạc Màu Nước, Linda Chou, Loan Chow, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Thảo, Triệu Khắc Vinh, Tuấn Hưng

Giá vé:

Địa chỉ:

506 S 1st St, Immokalee, FL 34142, USA

Lượt xem :

846626

Chia sẽ:

More In Paradise
26

Chương trình:

Nam Vương & Hoa Hậu Người Việt Thế Giới Kỳ 14

Thời gian:

18:00 23/12/2017

Địa điểm:

16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708, USA

Ca sỹ:

Giáng Ngọc, Khánh Hoàng

Giá vé:

Địa chỉ:

16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708, USA

Lượt xem :

847577

Chia sẽ:

Nam Vương & Hoa Hậu Người Việt Thế Giới Kỳ 14
27

Chương trình:

Đạo Tràng Hương Sen

Thời gian:

19:00 16/12/2017

Địa điểm:

5511 Lynn Rd, Tampa, FL 33624, USA

Ca sỹ:

Andy Tran, Đan Nguyên, Hoàng Nhất, Jenny, Kiều Oanh, Minh Tuyết, Moonlight Band, Mỹ Linh, Nguyễn Tâm, Việt Thảo, Vương Phùng Sơn

Giá vé:

Địa chỉ:

5511 Lynn Rd, Tampa, FL 33624, USA

Lượt xem :

848601

Chia sẽ:

Đạo Tràng Hương Sen
28

Chương trình:

Mừng Giáng Sinh 2017

Thời gian:

20:00 09/12/2017

Địa điểm:

12464 153 St NW, Edmonton, AB T5V 1S5, Canada

Ca sỹ:

Diễm Liên, Hà Thanh Xuân, Hoàng An, Lương Tùng Quang, Như Loan

Giá vé:

Địa chỉ:

12464 153 St NW, Edmonton, AB T5V 1S5, Canada

Lượt xem :

849552

Chia sẽ:

Mừng Giáng Sinh 2017
29

Chương trình:

4 Đại Mỹ Nhân

Thời gian:

21:30 02/12/2017

Địa điểm:

241 Kenilworth Ave N, Hamilton, ON L8H 4S4, Canada

Ca sỹ:

Amy, Ánh Minh, Ban Nhạc Moon Flower, Dj Xixi, Quang Minh, Quỳnh Vi

Giá vé:

Địa chỉ:

241 Kenilworth Ave N, Hamilton, ON L8H 4S4, Canada

Lượt xem :

850557

Chia sẽ:

4 Đại Mỹ Nhân
30

Chương trình:

Tự Tình Khúc

Thời gian:

19:30 02/12/2017

Địa điểm:

3535 Boulevard Rosemont, Montréal, QC H1X 1K7, Canada

Ca sỹ:

Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Thanh Hằng, Thái Hoàng, Trúc Hồ, Y Phương

Giá vé:

Địa chỉ:

3535 Boulevard Rosemont, Montréal, QC H1X 1K7, Canada

Lượt xem :

851541

Chia sẽ:

Tự Tình Khúc
31

Chương trình:

Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh (Show 2 @ 10:30pm)

Thời gian:

22:30 26/11/2017

Địa điểm:

777 Casino Center Dr, Maryland Heights, MO 63043, USA

Ca sỹ:

Hoang Bao Phong, Khang Việt, Lena Gia Linh, Maya, Như Loan, Quang Hà, Triệu Khắc Vinh

Giá vé:

Địa chỉ:

777 Casino Center Dr, Maryland Heights, MO 63043, USA

Lượt xem :

852484

Chia sẽ:

Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh (Show 2 @ 10:30pm)
32

Chương trình:

Tạ Tình

Thời gian:

20:00 26/11/2017

Địa điểm:

4216 US-75, Durant, OK 74701, USA

Ca sỹ:

Dương Triệu Vũ, Đan Nguyên, Đan Trường, Lam Anh, Minh Như, Ngọc Hạ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Như Quỳnh, Phuong My Chi, Quang Lê, The Brothers Band

Giá vé:

Địa chỉ:

4216 US-75, Durant, OK 74701, USA

Lượt xem :

853535

Chia sẽ:

Tạ Tình
33

Chương trình:

Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh (Show 1 @ 7:30pm)

Thời gian:

19:30 26/11/2017

Địa điểm:

777 Casino Center Dr, Maryland Heights, MO 63043, USA

Ca sỹ:

Hoang Bao Phong, Khang Việt, Lena Gia Linh, Maya, Như Loan, Quang Hà, Triệu Khắc Vinh

Giá vé:

Địa chỉ:

777 Casino Center Dr, Maryland Heights, MO 63043, USA

Lượt xem :

854477

Chia sẽ:

Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh (Show 1 @ 7:30pm)
34

Chương trình:

Thank You Love

Thời gian:

17:00 26/11/2017

Địa điểm:

49500 Seminole Dr, Cabazon, CA 92230, USA

Ca sỹ:

Bùi Anh Tuấn, Duy Mạnh, Hồ Ngọc Hà, Hồ Trung Dũng, Lâm Vũ, Ngo Kien Huy, Thanh Tùng

Giá vé:

Địa chỉ:

49500 Seminole Dr, Cabazon, CA 92230, USA

Lượt xem :

855565

Chia sẽ:

Thank You Love
35

Chương trình:

Nhớ Người Yêu

Thời gian:

22:00 25/11/2017

Địa điểm:

3968-4030 N State Rd 7, Fort Lauderdale, FL 33301, USA

Ca sỹ:

Diễm Sương, Đan Nguyên, Fantom Band, Lam Hien, Le Anh Tuan, Nguyễn Hồng Nhung

Giá vé:

Địa chỉ:

3968-4030 N State Rd 7, Fort Lauderdale, FL 33301, USA

Lượt xem :

856519

Chia sẽ:

Nhớ Người Yêu
36

Chương trình:

Tứ Đại Mỹ Nam in Brantford

Thời gian:

20:00 25/11/2017

Địa điểm:

100 Market St S, Brantford, ON N3S 2E5, Canada

Ca sỹ:

Đan Trường, Lương Gia Huy, Mai Kieu, Nhật Cường, Như Ý, Tiet Cuong, Trung Quang

Giá vé:

Địa chỉ:

100 Market St S, Brantford, ON N3S 2E5, Canada

Lượt xem :

857559

Chia sẽ:

Tứ Đại Mỹ Nam in Brantford
37

Chương trình:

Mùa Thu Mây Ngàn

Thời gian:

20:00 25/11/2017

Địa điểm:

Reno Ballroom, 401 N Center St, Reno, NV 89501, USA

Ca sỹ:

Chí Tài, Hoang Lam, Hoài Linh, Lương Tùng Quang, Mạnh Quỳnh, Như Loan, Thanh Hà, The Brothers Band, Thùy Trang

Giá vé:

Địa chỉ:

Reno Ballroom, 401 N Center St, Reno, NV 89501, USA

Lượt xem :

858554

Chia sẽ:

Mùa Thu Mây Ngàn
38

Chương trình:

Người Ta Nói

Thời gian:

19:00 24/11/2017

Địa điểm:

2024 E 29th St, Tacoma, WA 98404, USA

Ca sỹ:

Đan Nguyên, Hồ Hiệp, Mai Thiên Vân, Minh Tuyết, Shawn Le, Tuyet Vy, Ưng Hoàng Phúc

Giá vé:

Địa chỉ:

2024 E 29th St, Tacoma, WA 98404, USA

Lượt xem :

859527

Chia sẽ:

Người Ta Nói
39

Chương trình:

Thanksgiving Tạ Ơn Đời Tạ Ơn Người

Thời gian:

19:00 24/11/2017

Địa điểm:

1001 Story Rd, San Jose, CA 95122, USA

Ca sỹ:

Chí Tài, Gia Huy, Hoài Linh, Phi Nhung, Quang Lê

Giá vé:

Địa chỉ:

1001 Story Rd, San Jose, CA 95122, USA

Lượt xem :

860558

Chia sẽ:

Thanksgiving Tạ Ơn Đời Tạ Ơn Người
40

Chương trình:

Tiếu Vương Hội Thanksgiving

Thời gian:

21:30 22/11/2017

Địa điểm:

875 Beach Blvd, Biloxi, MS 39530, USA

Ca sỹ:

Anh Vũ, Chí Tài, Đan Trường, Hoài Linh, Hoàng Mỹ An, Khánh Ly, Kieu Mai Ly, Long Đẹp Trai, Quang Thành, Trung Cang Band

Giá vé:

Địa chỉ:

875 Beach Blvd, Biloxi, MS 39530, USA

Lượt xem :

861563

Chia sẽ:

Tiếu Vương Hội Thanksgiving
41

Chương trình:

Thanksgiving Remix Concert

Thời gian:

21:30 22/11/2017

Địa điểm:

850 Bayview Ave, Biloxi, MS 39530, USA

Ca sỹ:

Diễm Sương, Đan Nguyên, Headline Band, Hương Thủy, Lưu Việt Hùng, Ngọc Đức, Uyên Linh

Giá vé:

Địa chỉ:

850 Bayview Ave, Biloxi, MS 39530, USA

Lượt xem :

862555

Chia sẽ:

Thanksgiving Remix Concert
42

Chương trình:

Tạ Ơn Em

Thời gian:

19:00 19/11/2017

Địa điểm:

1141 NY-414, Waterloo, NY 13165, USA

Ca sỹ:

Diễm Sương, Đan Nguyên, Henry Chúc, Hồ Lệ Thu, Liberty Band, Lương Tùng Quang

Giá vé:

Địa chỉ:

1141 NY-414, Waterloo, NY 13165, USA

Lượt xem :

863595

Chia sẽ:

Tạ Ơn Em
43

Chương trình:

Đại Nhạc Hội Mùa Thu Paris

Thời gian:

22:00 18/11/2017

Địa điểm:

201 Avenue des Magasins Généraux, 93210 Saint-Denis, France

Ca sỹ:

Ban Nhạc Ngô Minh Khánh, Băng Nhi, Bằng Kiều, Cát Tường, Diễm Mi, Đan Trường, Hoàng Nhật, Hoàng Thúy Vy, Hồ Quỳnh Hương, Julia Thanh, Kiều Oanh, Lam Anh, Minh Thảo, Minh Tuyết, Quang Lê, Thanh Hà, Thanh Thanh, Vũ Quang Vinh

Giá vé:

Địa chỉ:

201 Avenue des Magasins Généraux, 93210 Saint-Denis, France

Lượt xem :

864573

Chia sẽ:

Đại Nhạc Hội Mùa Thu Paris
44

Chương trình:

Mừng Lễ Tạ Ơn

Thời gian:

21:00 18/11/2017

Địa điểm:

151 Beach Blvd, Biloxi, MS 39530, USA

Ca sỹ:

Diễm Ngân, Hoang Bao Phong, Lương Bích Hữu, Quang Hà, The Men

Giá vé:

Địa chỉ:

151 Beach Blvd, Biloxi, MS 39530, USA

Lượt xem :

865531

Chia sẽ:

Mừng Lễ Tạ Ơn
45

Chương trình:

Tiếng Gọi Tình Thương 4

Thời gian:

19:00 18/11/2017

Địa điểm:

8118 Garvey Ave, Rosemead, CA 91770, USA

Ca sỹ:

Ai Cam, Bảo Khánh, Giáng Ngọc, Huy Cường, Jayna, Maribeth, Ngoc Quang Dong, Phuong My Hanh, Quynh Mai, Sandy Guo

Giá vé:

Địa chỉ:

8118 Garvey Ave, Rosemead, CA 91770, USA

Lượt xem :

866550

Chia sẽ:

Tiếng Gọi Tình Thương 4
46

Chương trình:

Sống Đam Mê

Thời gian:

20:00 17/11/2017

Địa điểm:

5015 Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, USA

Ca sỹ:

Diễm Quỳnh, Ha Thanh Van, Hoàng Hiệp, Huy Tuan, Khánh Trân, Lê Quang, Quynh Thuy, The Hau, Thiên Trang

Giá vé:

Địa chỉ:

5015 Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, USA

Lượt xem :

867579

Chia sẽ:

Sống Đam Mê
47

Chương trình:

Anh Cho Em Mùa Xuân (Show 2 @ 1:30PM)

Thời gian:

19:30 12/11/2017

Địa điểm:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Ca sỹ:

Băng Tâm, Bằng Kiều, Chau Ngoc Ha, Don Hồ, Dương Triệu Vũ, Đan Nguyên, Đinh Bảo, Hà Thanh Xuân, Hà Trần, Hạ Vy, Hoàng Nhung, Hoài Lâm, Hoàng Oanh, Lam Anh, Lương Tùng Quang, Mai Quốc Huy, Mai Thiên Vân, Minh Tuyết, Ngọc Anh, Ngọc Hạ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hưng, Nguyễn Ngọc Ngạn, Như Loan, Như Quỳnh, Phi Nhung, Quang Dũng, Thiên Tôn, Trần Thái Hòa, Tuấn Anh

Giá vé:

Địa chỉ:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Lượt xem :

868508

Chia sẽ:

Anh Cho Em Mùa Xuân (Show 2 @ 1:30PM)
48

Chương trình:

Thu Về Trong Mắt Em

Thời gian:

20:00 11/11/2017

Địa điểm:

13 Promenade du 7e Art, 77200 Torcy, France

Ca sỹ:

Kevin Khoa, Le Bonheur Band, Quyên Quyên, Trâm Anh

Giá vé:

Địa chỉ:

13 Promenade du 7e Art, 77200 Torcy, France

Lượt xem :

869498

Chia sẽ:

Thu Về Trong Mắt Em
49

Chương trình:

Anh Cho Em Mùa Xuân (Show 1 @ 7:30PM)

Thời gian:

19:30 11/11/2017

Địa điểm:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Ca sỹ:

Băng Tâm, Bằng Kiều, Chau Ngoc Ha, Don Hồ, Dương Triệu Vũ, Đan Nguyên, Đinh Bảo, Hà Thanh Xuân, Hà Trần, Hạ Vy, Hoàng Nhung, Hoài Lâm, Hoàng Oanh, Lam Anh, Lương Tùng Quang, Mai Quốc Huy, Mai Thiên Vân, Minh Tuyết, Ngọc Anh, Ngọc Hạ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hưng, Nguyễn Ngọc Ngạn, Như Loan, Như Quỳnh, Phi Nhung, Quang Dũng, Thiên Tôn, Trần Thái Hòa, Tuấn Anh

Giá vé:

Địa chỉ:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Lượt xem :

870497

Chia sẽ:

Anh Cho Em Mùa Xuân (Show 1 @ 7:30PM)
50

Chương trình:

Giai Điệu Tình Yêu 2

Thời gian:

20:00 06/11/2017

Địa điểm:

8 Whiteman St, Southbank VIC 3006, Australia

Ca sỹ:

Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồng Ngọc, Ngọc Minh, Ngọc Sơn, Ngọc Trâm

Giá vé:

Địa chỉ:

8 Whiteman St, Southbank VIC 3006, Australia

Lượt xem :

871567

Chia sẽ:

Giai Điệu Tình Yêu 2
51

Chương trình:

Live Show Thái Nhật Anh - Đêm Ra Mắt CD

Thời gian:

19:00 05/11/2017

Địa điểm:

699 William T Morrissey Blvd, Dorchester, MA 02122, USA

Ca sỹ:

Bao De, Khanh Anh, Như Ý, Phương Anh, Thái Nhật Anh, Tieu Phung

Giá vé:

Địa chỉ:

699 William T Morrissey Blvd, Dorchester, MA 02122, USA

Lượt xem :

872542

Chia sẽ:

Live Show Thái Nhật Anh - Đêm Ra Mắt CD
52

Chương trình:

25th Anniversary St. Paul Charity

Thời gian:

18:00 05/11/2017

Địa điểm:

5015 Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, USA

Ca sỹ:

Kevin Khoa, Y Phương

Giá vé:

Địa chỉ:

5015 Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, USA

Lượt xem :

873566

Chia sẽ:

25th Anniversary St. Paul Charity
53

Chương trình:

Autumn Night

Thời gian:

22:00 04/11/2017

Địa điểm:

514-536 S 1st St, Immokalee, FL 34142, USA

Ca sỹ:

Ánh Dương Band, Đan Kim, Ho Phuong Quyen, Hoang Thanh Truc, Lam Hien, Nguyen Vu, Quang Hà, Quang Linh

Giá vé:

Địa chỉ:

514-536 S 1st St, Immokalee, FL 34142, USA

Lượt xem :

874550

Chia sẽ:

Autumn Night
54

Chương trình:

Duyên Phận

Thời gian:

20:00 04/11/2017

Địa điểm:

6298 Wilcrest Dr, Houston, TX 77072, USA

Ca sỹ:

Gia Han, Kha Tu, Sau An, Trọng Hải

Giá vé:

Địa chỉ:

6298 Wilcrest Dr, Houston, TX 77072, USA

Lượt xem :

875550

Chia sẽ:

Duyên Phận
55

Chương trình:

Autumn Love Night

Thời gian:

19:00 04/11/2017

Địa điểm:

180 Keefer St, Vancouver, BC V6A 1X4, Canada

Ca sỹ:

Angel Way Band, Dj Kenji, Hong Phi, Hung Cuong, Kelly Nhan, Kim Cuc, Lê Anh Tuấn, Minh Thu, Ngọc Tuyền, Nguyen Khuong, Phan Hiếu Trung, Thanh Thảo, Tracy, Trong Thanh, Xuan An

Giá vé:

Địa chỉ:

180 Keefer St, Vancouver, BC V6A 1X4, Canada

Lượt xem :

876557

Chia sẽ:

Autumn Love Night
56

Chương trình:

Mùa Thu Yêu Thương

Thời gian:

20:00 29/10/2017

Địa điểm:

W Colquitt Ave, Bossier City, LA 71111, USA

Ca sỹ:

Hoang Bao Phong, Hồ Lệ Thu, Tuấn Minh

Giá vé:

Địa chỉ:

W Colquitt Ave, Bossier City, LA 71111, USA

Lượt xem :

877491

Chia sẽ:

Mùa Thu Yêu Thương
57

Chương trình:

Halloween Remix Party 3

Thời gian:

20:00 29/10/2017

Địa điểm:

2402 Auburn Way S, Auburn, WA 98002, USA

Ca sỹ:

Andy Quách, Hương Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Phương Thoa, Quang Dũng

Giá vé:

Địa chỉ:

2402 Auburn Way S, Auburn, WA 98002, USA

Lượt xem :

878512

Chia sẽ:

Halloween Remix Party 3
58

Chương trình:

Thiền Quang Tự Tiệc Chay Gây Quỹ

Thời gian:

20:00 29/10/2017

Địa điểm:

11819 Renton Ave S, Seattle, WA 98178, USA

Ca sỹ:

Chí Tâm, Hương Thủy, Tâm Bạch, Tâm Diệu Nghi, Thiện Giả, Tuấn Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

11819 Renton Ave S, Seattle, WA 98178, USA

Lượt xem :

879539

Chia sẽ:

Thiền Quang Tự Tiệc Chay Gây Quỹ
59

Chương trình:

Dạ Vũ Mùa Thu Ra Mắt

Thời gian:

19:00 29/10/2017

Địa điểm:

4936 North Broadway, Chicago, IL 60640, USA

Ca sỹ:

Hy Dang, Lai Anh Tú, Pham Chau Nam, Thanh Hà, Tony Ho

Giá vé:

Địa chỉ:

4936 North Broadway, Chicago, IL 60640, USA

Lượt xem :

880555

Chia sẽ:

Dạ Vũ Mùa Thu Ra Mắt
60

Chương trình:

Halloween Dance Party 2017

Thời gian:

20:00 28/10/2017

Địa điểm:

2725 University Ave SE, Minneapolis, MN 55414, USA

Ca sỹ:

K.b, Lưu Bích, Maureen Santiago, Ngoc Uyen, Thanh Thảo, Truong Van, Tuan Kiet, Tuyet Huong

Giá vé:

Địa chỉ:

2725 University Ave SE, Minneapolis, MN 55414, USA

Lượt xem :

881564

Chia sẽ:

Halloween Dance Party 2017
61

Chương trình:

Đại Nhạc Hội Dạ Tiệc Thu Vàng

Thời gian:

19:00 28/10/2017

Địa điểm:

2121 N Denton Dr, Carrollton, TX 75006, USA

Ca sỹ:

Cam Huong, Hiền Thục, Mai Thiên Vân, Nguyên Quỳnh, Nguyễn Ngọc Ngạn, Quốc Khanh

Giá vé:

Địa chỉ:

2121 N Denton Dr, Carrollton, TX 75006, USA

Lượt xem :

882597

Chia sẽ:

Đại Nhạc Hội Dạ Tiệc Thu Vàng
62

Chương trình:

Những Tình Khúc Vượt Thời Gian

Thời gian:

17:00 28/10/2017

Địa điểm:

2700 Bristol Cir, Oakville, ON L6H 6E1, Canada

Ca sỹ:

Anh Dao, Diễm Liên, Giáng Ngọc, Hương Lan, Kieu Nga, Nguyen Ngoc Son, Trần Thái Hòa, Trường Vũ, Vũ Khanh

Giá vé:

Địa chỉ:

2700 Bristol Cir, Oakville, ON L6H 6E1, Canada

Lượt xem :

883524

Chia sẽ:

Những Tình Khúc Vượt  Thời Gian
63

Chương trình:

Halloween 2017

Thời gian:

21:00 27/10/2017

Địa điểm:

2378 Florin Rd, Sacramento, CA 95822, USA

Ca sỹ:

Ban Nhạc Lãng Du, Cam Van, Đan Kim, Kevin Le, Lynda Trang Đài, Quỳnh Giao, Tommy Ngô

Giá vé:

Địa chỉ:

2378 Florin Rd, Sacramento, CA 95822, USA

Lượt xem :

884583

Chia sẽ:

Halloween 2017
64

Chương trình:

Giai Điệu Yêu Thương 15 - Người Tình Trăm Năm

Thời gian:

20:30 21/10/2017

Địa điểm:

5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha-Praha 4, Czechia

Ca sỹ:

Ban Nhạc Hiền Năng, Ban Nhạc Hoàng Thi Thi, Bằng Kiều, Duy Mạnh, Hoài Lâm, Ngọc Hạ, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Ngạn, Thanh Tuyền, Trần Thu Hà

Giá vé:

Địa chỉ:

5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha-Praha 4, Czechia

Lượt xem :

885554

Chia sẽ:

Giai Điệu Yêu Thương 15 - Người Tình Trăm Năm
65

Chương trình:

Duet Song Ca

Thời gian:

20:00 21/10/2017

Địa điểm:

11154 CA-76, Pala, CA 92059, USA

Ca sỹ:

Đỗ Tiên Dung, Hương Lan, Mai Quốc Huy, Phan Duy Thành, Phi Khanh, Quang Dũng, Quoc Thai, Thái Thảo, Tuấn Ngọc

Giá vé:

Địa chỉ:

11154 CA-76, Pala, CA 92059, USA

Lượt xem :

886510

Chia sẽ:

Duet Song Ca
66

Chương trình:

Remix Night With Vy Vi Thủy

Thời gian:

18:00 21/10/2017

Địa điểm:

98 S Abel St, Milpitas, CA 95035, USA

Ca sỹ:

Djane, Ngọc Anh Vi, Ngô Như Thủy, Phu Truong Thi, Skyway Band, Thanh Vy, Tran Vickie, Vu Hien

Giá vé:

Địa chỉ:

98 S Abel St, Milpitas, CA 95035, USA

Lượt xem :

887506

Chia sẽ:

Remix Night With Vy Vi Thủy
67

Chương trình:

Tạ Ơn Lễ Giỗ Tổ

Thời gian:

20:00 18/10/2017

Địa điểm:

10200 Quil Ceda Blvd, Marysville, WA 98270, USA

Ca sỹ:

Flaco Padila, Lam Anh, Nguyễn Tâm, Quỳnh Như, Trúc Mi, Tuấn Ngọc

Giá vé:

Địa chỉ:

10200 Quil Ceda Blvd, Marysville, WA 98270, USA

Lượt xem :

888519

Chia sẽ:

Tạ Ơn Lễ Giỗ Tổ
68

Chương trình:

Live Show Đăng Vũ

Thời gian:

17:00 18/10/2017

Địa điểm:

2232 S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA

Ca sỹ:

Ban Nhạc Quoc Vo, Bảo Lộc, Bảo Quốc, Băng Châu, Diễm Ngân, Đăng Vũ, Đặng Thế Luân, Hoàng Anh Thư, Hồng Loan, Kiêm Lý, Kim Ngân, Kim Phụng, Ngọc Lan, Phương Hồng Quế, Phượng Mai, Thiên Trang, Trang Thanh Lan, Trung Chỉnh, Tuấn Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

2232 S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA

Lượt xem :

889481

Chia sẽ:

Live Show Đăng Vũ
69

Chương trình:

Lễ Giỗ Tổ

Thời gian:

19:00 15/10/2017

Địa điểm:

37500 SE North Bend Way, Snoqualmie, WA 98065, USA

Ca sỹ:

Diễm Sương, Hoang Tu, Huy Vũ, Le Anh Tuan, Lệ Thu, Minh Tuyết, Quốc Khanh, Thai Ngoc Nhung, Truc Mai, Yến Vy

Giá vé:

Địa chỉ:

37500 SE North Bend Way, Snoqualmie, WA 98065, USA

Lượt xem :

890561

Chia sẽ:

Lễ Giỗ Tổ
70

Chương trình:

Lam Phương 68 Năm - Tình Người & Tình Quê

Thời gian:

13:00 15/10/2017

Địa điểm:

Rachel M. Schlesinger Concert, Alexandria, VA 22302, USA

Ca sỹ:

Anh Dũng, Ban Nhạc Hoàng Thi Thi, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân, Hồ Hoàng Yến, Mạnh Quỳnh, Ngọc Hạ, Thanh Tuyền, Thế Sơn

Giá vé:

Địa chỉ:

Rachel M. Schlesinger Concert, Alexandria, VA 22302, USA

Lượt xem :

891466

Chia sẽ:

Lam Phương 68 Năm - Tình Người & Tình Quê
71

Chương trình:

Live Show Hồng Ngọc - Hai Mươi Năm Tình Đời

Thời gian:

22:00 14/10/2017

Địa điểm:

4216 US-75, Durant, OK 74701, USA

Ca sỹ:

Elvis Phương, Hoài Lâm, Hoàng Thùy Linh, Hồng Ngọc, Isaac, Khang Việt, Phan Đình Tùng, Trấn Thành

Giá vé:

Địa chỉ:

4216 US-75, Durant, OK 74701, USA

Lượt xem :

892543

Chia sẽ:

Live Show Hồng Ngọc - Hai Mươi Năm Tình Đời
72

Chương trình:

Mái Ấm Tình Thương - Trợ Giúp Chùa Liên Hoa

Thời gian:

20:00 14/10/2017

Địa điểm:

4936 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA

Ca sỹ:

Ban Nhạc The Mixx, Hạ Vy, Huynh Anh Tuan, Ngọc Thúy, Thai Huy, Tony Ho, Trường Vũ, Việt Thảo, Vo Thanh Tam

Giá vé:

Địa chỉ:

4936 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA

Lượt xem :

893536

Chia sẽ:

Mái Ấm Tình Thương - Trợ Giúp Chùa Liên Hoa
73

Chương trình:

Remix Bolero

Thời gian:

20:00 14/10/2017

Địa điểm:

10548 W Fairview Ave, Boise, ID 83704, USA

Ca sỹ:

Bảo Khánh, Đan Kim

Giá vé:

Địa chỉ:

10548 W Fairview Ave, Boise, ID 83704, USA

Lượt xem :

894571

Chia sẽ:

Remix Bolero
74

Chương trình:

Đông Nhi - Let's Get Loud

Thời gian:

21:00 13/10/2017

Địa điểm:

11107 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Ca sỹ:

Dj Jay C, Đông Nhi, Hoàng Phong, Nguyên Giang, Nhat Tuan, Như Loan, Tran Thanh Lam

Giá vé:

Địa chỉ:

11107 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Lượt xem :

895497

Chia sẽ:

Đông Nhi - Let's Get Loud
75

Chương trình:

Houston Yêu Thương

Thời gian:

20:00 08/10/2017

Địa điểm:

8580 S Howell Ave, Oak Creek, WI 53154, USA

Ca sỹ:

Cát Tuyền, Cindy Phuong Pham, Hoàng Long, Hồ Hoàng Yến, Kiều Đông Phương, Lương Tùng Quang, Quang Ngoc, Tân Hy Khánh, The Green Light Band

Giá vé:

Địa chỉ:

8580 S Howell Ave, Oak Creek, WI 53154, USA

Lượt xem :

896508

Chia sẽ:

Houston Yêu Thương
76

Chương trình:

Hát Cho Đồng Bào Tôi (Show 2)

Thời gian:

11:00 08/10/2017

Địa điểm:

210 Katy St, Garland, TX 75040, USA

Ca sỹ:

Băng Tâm, Đăng Vũ, Đặng Thế Luân, Hà Thanh Xuân, Hoàng Nghĩa, Hồ Khánh Trân, Linh Tâm, Mạnh Quỳnh, Phương Hồng Quế, Quốc Khanh, Tuấn Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

210 Katy St, Garland, TX 75040, USA

Lượt xem :

897507

Chia sẽ:

Hát Cho Đồng Bào Tôi (Show 2)
77

Chương trình:

Hát Cho Đồng Bào Tôi (Show 1)

Thời gian:

11:00 07/10/2017

Địa điểm:

210 Katy St, Garland, TX 75040, USA

Ca sỹ:

Băng Tâm, Đăng Vũ, Đặng Thế Luân, Hà Thanh Xuân, Hoàng Nghĩa, Hồ Khánh Trân, Linh Tâm, Mạnh Quỳnh, Phương Hồng Quế, Quốc Khanh, Tuấn Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

210 Katy St, Garland, TX 75040, USA

Lượt xem :

898466

Chia sẽ:

Hát Cho Đồng Bào Tôi (Show 1)
78

Chương trình:

Dancing All Night

Thời gian:

20:00 06/10/2017

Địa điểm:

145 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754, USA

Ca sỹ:

Cam Tho, Đan Nguyên, Henry Chúc, Khánh Hoàng, Lynda Trang Đài, Thái Tài, The Young Brothers Band, Tommy Ngô, Trizze Phương Trinh

Giá vé:

Địa chỉ:

145 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754, USA

Lượt xem :

899526

Chia sẽ:

Dancing All Night
79

Chương trình:

Em Là Tất Cả

Thời gian:

19:30 06/10/2017

Địa điểm:

239 Canley Vale Rd, Canley Heights NSW 2166, Australia

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Dj Jimmy, Dj Tranzmatikk, Hoàng Mạnh, Kimmy P, Nguyễn Hồng Nhung

Giá vé:

Địa chỉ:

239 Canley Vale Rd, Canley Heights NSW 2166, Australia

Lượt xem :

900554

Chia sẽ:

Em Là Tất Cả
80

Chương trình:

Mùa Thu Yêu Thương

Thời gian:

21:00 30/09/2017

Địa điểm:

514-536 S 1st St, Immokalee, FL 34142, USA

Ca sỹ:

Anh Khoa, Công Thành, Hồng Ngọc, Lawrence Zheng, Lương Tùng Quang, Lynn, Như Loan

Giá vé:

Địa chỉ:

514-536 S 1st St, Immokalee, FL 34142, USA

Lượt xem :

901517

Chia sẽ:

Mùa Thu Yêu Thương
81

Chương trình:

Đêm Tình Nhân 4

Thời gian:

20:00 30/09/2017

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Elvis Phương, Hương Thủy, Kỳ Phương Uyên, Minh Tuyết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quang Dũng, Quang Lê, Thanh Hà

Giá vé:

Địa chỉ:

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Lượt xem :

902499

Chia sẽ:

Đêm Tình Nhân 4
82

Chương trình:

Love for Florida

Thời gian:

18:00 28/09/2017

Địa điểm:

14771 Moran St, Westminster, CA 92683, USA

Ca sỹ:

Ánh Liên, Diễm Liên, Diễm Ngân, Đăng Vũ, Ha Thanh Van, Ha Tien, Helen Elena, Hoàng Thanh, Hòa Hiệp, Hương Sỹ Nhân, Khánh Trần, Mai Thanh Thúy, Ngọc Huyền, Nguyễn Lê Bá Thắng, Nhat Huy, Tân Hy Khánh, Thuy Van Ta, To Huan Vu, Truc Mai

Giá vé:

Địa chỉ:

14771 Moran St, Westminster, CA 92683, USA

Lượt xem :

903470

Chia sẽ:

Love for Florida
83

Chương trình:

Cả Một Trời Thương Nhớ

Thời gian:

20:00 24/09/2017

Địa điểm:

101 MGM National Ave, Oxon Hill, MD 20745, USA

Ca sỹ:

Anh Bui, Duy Mạnh, Headline Band, Hoàng Bách, Hồ Ngọc Hà, Lâm Vũ, Mc Thanh Tùng, Pha Lê, Phương Trang, Quang Linh, Xuan Phu

Giá vé:

Địa chỉ:

101 MGM National Ave, Oxon Hill, MD 20745, USA

Lượt xem :

904473

Chia sẽ:

Cả Một Trời Thương Nhớ
84

Chương trình:

Đại Hội Ca Nhạc Kịch Chợ Đêm 15 (Show 9-24)

Thời gian:

18:00 24/09/2017

Địa điểm:

11209 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Ca sỹ:

Anh Khoa, Cam Thu, Đăng Vũ, Đặng Thế Luân, Hoai Phong, Hoài Phương, Hồng Đào, Hồng Nga, Mai Hoa, Ngoc Dang, Nguyên Giang, Philip, Phuong Hong Ngoc, Phương Hồng Quế, Quang Minh, Thanh Lan, Triệu Mỹ Ngân, Tuấn Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

11209 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Lượt xem :

905449

Chia sẽ:

Đại Hội Ca Nhạc Kịch Chợ Đêm 15 (Show 9-24)
85

Chương trình:

Đại Hội Ca Nhạc Kịch Chợ Đêm 15 (Show 9-23)

Thời gian:

18:00 23/09/2017

Địa điểm:

11209 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Ca sỹ:

Anh Khoa, Cam Thu, Đăng Vũ, Đặng Thế Luân, Hoai Phong, Hoài Phương, Hồng Đào, Hồng Nga, Mai Hoa, Ngoc Dang, Nguyên Giang, Philip, Phuong Hong Ngoc, Phương Hồng Quế, Quang Minh, Thanh Lan, Triệu Mỹ Ngân, Tuấn Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

11209 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Lượt xem :

906470

Chia sẽ:

Đại Hội Ca Nhạc Kịch Chợ Đêm 15 (Show 9-23)
86

Chương trình:

Đại Hội Ca Nhạc Kịch Chợ Đêm 15 (Show 9-22)

Thời gian:

18:00 22/09/2017

Địa điểm:

11209 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Ca sỹ:

Anh Khoa, Cam Thu, Đăng Vũ, Đặng Thế Luân, Hoai Phong, Hoài Phương, Hồng Đào, Hồng Nga, Mai Hoa, Ngoc Dang, Nguyên Giang, Philip, Phuong Hong Ngoc, Phương Hồng Quế, Quang Minh, Thanh Lan, Triệu Mỹ Ngân, Tuấn Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

11209 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Lượt xem :

907443

Chia sẽ:

Đại Hội Ca Nhạc Kịch Chợ Đêm 15 (Show 9-22)
87

Chương trình:

Giấc Mơ Mùa Thu

Thời gian:

20:00 17/09/2017

Địa điểm:

9750 Walnut St, Dallas, TX 75243, USA

Ca sỹ:

Duy Khang, Hồ Thái Ngọc, Lệ Quyên, My Van, Sunny Luong, Tam Nguyen, Thúy Phượng

Giá vé:

Địa chỉ:

9750 Walnut St, Dallas, TX 75243, USA

Lượt xem :

908499

Chia sẽ:

Giấc Mơ Mùa Thu
88

Chương trình:

Live Show Hồ Ngọc Hà & Fashion Show

Thời gian:

20:00 16/09/2017

Địa điểm:

1 Rue du Confluent, 94140 Alfortville, France

Ca sỹ:

Anh Đức, Đan Nguyên, Hồ Ngọc Hà, Minh Thao, Thanh Thanh, Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình

Giá vé:

Địa chỉ:

1 Rue du Confluent, 94140 Alfortville, France

Lượt xem :

909398

Chia sẽ:

Live Show Hồ Ngọc Hà & Fashion Show
89

Chương trình:

Divos Live in Concert (7:30)

Thời gian:

19:30 03/09/2017

Địa điểm:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Chế Linh, Chí Tài, Don Hồ, Dương Triệu Vũ, Đan Nguyên, Đinh Bảo, Hoài Tâm, Lương Tùng Quang, Mai Quốc Huy, Minh Tuyết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quang Dũng, Thiên Tôn, Vũ Khanh, Ý Lan

Giá vé:

Địa chỉ:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Lượt xem :

910410

Chia sẽ:

Divos Live in Concert (7:30)
90

Chương trình:

Divos Live in Concert (2:30)

Thời gian:

14:30 03/09/2017

Địa điểm:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Chế Linh, Chí Tài, Don Hồ, Dương Triệu Vũ, Đan Nguyên, Đinh Bảo, Hoài Tâm, Lương Tùng Quang, Mai Quốc Huy, Minh Tuyết, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quang Dũng, Thiên Tôn, Vũ Khanh, Ý Lan

Giá vé:

Địa chỉ:

45000 Pechanga Pkwy, Temecula, CA 92592, USA

Lượt xem :

911423

Chia sẽ:

Divos Live in Concert (2:30)
91

Chương trình:

Đêm Ca Nhạc, Dạ Vũ Tình Thu 2017

Thời gian:

09:00 03/09/2017

Địa điểm:

4300 Cawthra Rd, Mississauga, ON L4Z 1C3, Canada

Ca sỹ:

Ánh Minh, Dj Lanny, Hoàng Lợi, Hoàng Thục Linh, Liberty Band, Quốc Khanh, Tuấn Anh

Giá vé:

Địa chỉ:

4300 Cawthra Rd, Mississauga, ON L4Z 1C3, Canada

Lượt xem :

912481

Chia sẽ:

Đêm Ca Nhạc, Dạ Vũ Tình Thu 2017
92

Chương trình:

Tìm Về Kỷ Niệm

Thời gian:

16:00 27/08/2017

Địa điểm:

11115 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Ca sỹ:

Diệu Hương, Don Hồ, Đan Nguyên, Như Ý, Quang Dũng, Son Huy, Thanh Hà, The Beat Band, Vu Anh

Giá vé:

Địa chỉ:

11115 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Lượt xem :

913492

Chia sẽ:

Tìm Về Kỷ Niệm
93

Chương trình:

Đại Lễ Kiến Lập (Ngày Chủ Nhật)

Thời gian:

10:30 23/07/2017

Địa điểm:

12124-12178 Hancock St, Becker, MN 55308, USA

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Giáng Ngọc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung, Thiên Kim

Giá vé:

Địa chỉ:

12124-12178 Hancock St, Becker, MN 55308, USA

Lượt xem :

914465

Chia sẽ:

Đại Lễ Kiến Lập (Ngày Chủ Nhật)
94

Chương trình:

Đại Lễ Kiến Lập (Ngày Thứ Bảy)

Thời gian:

10:30 22/07/2017

Địa điểm:

12124-12178 Hancock St, Becker, MN 55308, USA

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Giáng Ngọc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung, Thiên Kim

Giá vé:

Địa chỉ:

12124-12178 Hancock St, Becker, MN 55308, USA

Lượt xem :

915441

Chia sẽ:

Đại Lễ Kiến Lập (Ngày Thứ Bảy)
95

Chương trình:

Nguyễn Ngọc Ngạn 25 Năm Sân Khấu

Thời gian:

19:30 08/07/2017

Địa điểm:

5550 NW 40th St, Coconut Creek, FL 33073, USA

Ca sỹ:

Ánh Dương Band, Bằng Kiều, Cam Tho, Diễm Liên, Đan Nguyên, Ha My, Hạ Vy, Hoàng Liên Liên, Hoàng Thục Linh, Hương Lan, Kim Tân, Linda Chou, Mai Thiên Vân, Minh Tuyết, Nam Lộc, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Ngạn, Như Quỳnh, Quốc Khanh, Sơn Tuyền, Thế Sơn, Trina Bảo Trân, Trinh Chiến, Trizze Phương Trinh, Trường Vũ, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

5550 NW 40th St, Coconut Creek, FL 33073, USA

Lượt xem :

916448

Chia sẽ:

Nguyễn Ngọc Ngạn 25 Năm Sân Khấu
96

Chương trình:

Niềm Tin Và Hy Vọng 9 - Tình Hè

Thời gian:

21:00 17/06/2017

Địa điểm:

4300 Cawthra Rd, Mississauga, ON L4Z 1C3, Canada

Ca sỹ:

Andy Quách, Diễm Sương, Doan Nguyen, Liberty Band, Nguyên Dũng, Như Loan, Như Ý, Quang Hà, Thanh Tâm, Tuấn Hiền, Vĩnh Trường, Yến Vy

Giá vé:

Địa chỉ:

4300 Cawthra Rd, Mississauga, ON L4Z 1C3, Canada

Lượt xem :

918434

Chia sẽ:

Niềm Tin Và Hy Vọng 9 - Tình Hè
97

Chương trình:

Đại Nhạc Hội Thời Báo Vancouver

Thời gian:

20:00 10/06/2017

Địa điểm:

8811 River Rd, Richmond, BC V6X 3P8, Canada

Ca sỹ:

Don Hồ, Hoàng Thi Thi, Mạnh Quỳnh, Ngọc Anh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngạn, Thanh Hà, The Connections Band

Giá vé:

Địa chỉ:

8811 River Rd, Richmond, BC V6X 3P8, Canada

Lượt xem :

919437

Chia sẽ:

Đại Nhạc Hội Thời Báo Vancouver
98

Chương trình:

Tu Viện Trúc Lâm

Thời gian:

18:00 04/06/2017

Địa điểm:

6249 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22044, USA

Ca sỹ:

Đỗ Thanh, Gia Huy, Hà Thanh Xuân, The Dreamer Band

Giá vé:

Địa chỉ:

6249 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22044, USA

Lượt xem :

920474

Chia sẽ:

Tu Viện Trúc Lâm
99

Chương trình:

Tình Ca Muôn Thuở

Thời gian:

21:30 28/05/2017

Địa điểm:

4090 South State Road 7, Miramar, FL 33023, USA

Ca sỹ:

Hương Thủy, Mai Tiến Dũng, Nguyễn Hưng, Quỳnh Vi

Giá vé:

Địa chỉ:

4090 South State Road 7, Miramar, FL 33023, USA

Lượt xem :

921463

Chia sẽ:

Tình Ca Muôn Thuở
100

Chương trình:

Vì Anh Là Soái Ca

Thời gian:

19:00 28/05/2017

Địa điểm:

154 Wendover Blvd, West Wendover, NV 89835, USA

Ca sỹ:

Ánh Liên, Đàm Vĩnh Hưng, Nhã Loan, Phương Trang

Giá vé:

Địa chỉ:

154 Wendover Blvd, West Wendover, NV 89835, USA

Lượt xem :

922455

Chia sẽ:

Vì Anh Là Soái Ca
101

Chương trình:

Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về ̣̣- 28 Tháng 5

Thời gian:

18:30 28/05/2017

Địa điểm:

777 Casino Ave, Thackerville, OK 73459, USA

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Diễm Sương, Đan Nguyên, Lam Trường, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nhóm Oplus, Quốc Khanh, Triệu Khắc Vinh

Giá vé:

Địa chỉ:

777 Casino Ave, Thackerville, OK 73459, USA

Lượt xem :

923473

Chia sẽ:

Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về ̣̣- 28 Tháng 5
102

Chương trình:

Phận Tơ Tằm (Show 2)

Thời gian:

21:00 27/05/2017

Địa điểm:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Ca sỹ:

Ánh Dương Band, Diễm Sương, Hạ Vy, Hoàng Liên Liên, Lam Trường, Mai Thiên Vân, Ngọc Châu, Nguyễn Hưng, Trinh Chiến

Giá vé:

Địa chỉ:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Lượt xem :

924466

Chia sẽ:

Phận Tơ Tằm (Show 2)
103

Chương trình:

Phận Tơ Tằm (Show 1)

Thời gian:

15:00 27/05/2017

Địa điểm:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Ca sỹ:

Ánh Dương Band, Diễm Sương, Hạ Vy, Hoàng Liên Liên, Lam Trường, Mai Thiên Vân, Ngọc Châu, Nguyễn Hưng, Trinh Chiến

Giá vé:

Địa chỉ:

3200 Ameristar Dr, Kansas City, MO 64161, USA

Lượt xem :

925451

Chia sẽ:

Phận Tơ Tằm (Show 1)
104

Chương trình:

Hoàng Thi Thơ - Một Đời Cho Âm Nhạc

Thời gian:

19:00 21/05/2017

Địa điểm:

Musique, Montreal, QC H2X, Canada

Ca sỹ:

Don Hồ, Dương Thái Hòa, Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân, Hoàng Nhung, Hoàng Thi Thi, Liberty Band, Mạnh Quỳnh, Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Ngạn, Thanh Hà, Thanh Tuyền

Giá vé:

Địa chỉ:

Musique, Montreal, QC H2X, Canada

Lượt xem :

926493

Chia sẽ:

Hoàng Thi Thơ - Một Đời Cho Âm Nhạc
105

Chương trình:

Hoàng Thi Thơ - Một Đời Cho Âm Nhạc

Thời gian:

19:00 20/05/2017

Địa điểm:

2700 Bristol Cir, Oakville, ON L6H 6E1, Canada

Ca sỹ:

Don Hồ, Dương Ngọc Thái, Đan Nguyên, Hoàng Nhung, Liberty Band, Mạnh Quỳnh, Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Ngạn, Thanh Hà, Thanh Tuyền

Giá vé:

Địa chỉ:

2700 Bristol Cir, Oakville, ON L6H 6E1, Canada

Lượt xem :

927530

Chia sẽ:

Hoàng Thi Thơ - Một Đời Cho Âm Nhạc
106

Chương trình:

Ca Nhạc - Dạ Vũ

Thời gian:

19:30 19/05/2017

Địa điểm:

Grey Eagle Casino & Bingo, 3777 Grey Eagle Dr, Calgary, AB T3E 3X8, Canada

Ca sỹ:

Đan Kim, Hoàng An, Hoàng Nhất, Hồng Ngọc, Kiều Oanh, Phi Nhung, Quang Dũng, Viet Stars Ban

Giá vé:

Địa chỉ:

Grey Eagle Casino & Bingo, 3777 Grey Eagle Dr, Calgary, AB T3E 3X8, Canada

Lượt xem :

928457

Chia sẽ:

Ca Nhạc - Dạ Vũ
107

Chương trình:

Mẹ Yêu Dấu

Thời gian:

18:00 12/05/2017

Địa điểm:

1001 Story Rd, San Jose, CA 95122, USA

Ca sỹ:

Cát Tuyền, Đan Nguyên, Hồng Nga, Kim Tiểu Long, Lilian Đặng, Minh Tuyết, Quang Linh, Quỳnh Mai, Thanh Tùng

Giá vé:

Địa chỉ:

1001 Story Rd, San Jose, CA 95122, USA

Lượt xem :

929453

Chia sẽ:

Mẹ Yêu Dấu
108

Chương trình:

Giao Lưu Cùng Nghệ Sĩ

Thời gian:

18:30 06/05/2017

Địa điểm:

1132 E Hastings St, Vancouver, BC V6A 1S2, Canada

Ca sỹ:

Andy Quách, Anh Thi, Dương Tùng Khang, Loan Châu, Minh Thu, Phương Hồng Quế, Thanh Hệp, Tuấn Hiền, Yến Vy

Giá vé:

Địa chỉ:

1132 E Hastings St, Vancouver, BC V6A 1S2, Canada

Lượt xem :

930505

Chia sẽ:

Giao Lưu Cùng Nghệ Sĩ
109

Chương trình:

Đại Nhạc Hội Suối Tình Thương

Thời gian:

17:00 06/05/2017

Địa điểm:

5075 Falconridge Blvd NE Unit 100, Calgary, AB T3J 3K9, Canada

Ca sỹ:

Anthony Chim, Đan Nguyên, Mai Thiên Vân, Nguyễn Hồng Nhung, Phan Duy Thành, Saigonese Band

Giá vé:

Địa chỉ:

5075 Falconridge Blvd NE Unit 100, Calgary, AB T3J 3K9, Canada

Lượt xem :

931452

Chia sẽ:

Đại Nhạc Hội Suối Tình Thương
110

Chương trình:

Nối Vòng Tay Lớn 5

Thời gian:

21:00 22/04/2017

Địa điểm:

6435 Dixie Rd, Mississauga, ON L5T, Canada

Ca sỹ:

Nguyễn Hồng Nhung, Phương Anh, Quang Hà, Tấn Bảo

Giá vé:

Địa chỉ:

6435 Dixie Rd, Mississauga, ON L5T, Canada

Lượt xem :

932428

Chia sẽ:

Nối Vòng Tay Lớn 5
111

Chương trình:

Áng Sáng Cho Cuộc Đời

Thời gian:

18:00 22/04/2017

Địa điểm:

1989 Dundas St E, Mississauga, ON L4X 2T8, Canada

Ca sỹ:

Amy, Anh Phụng, Doan Nguyen, Duy Bình, Khánh Ly, Liberty Band, Mai Quế, Minh Chí, Mỹ Trinh, Nguyên Dũng, Nguyễn Hưng Long, Nguyệt Cầm, Peter Phong, Thu Hà, Thùy Trang, Trọng Hiền, TyTy, Vĩnh Trường, Yến Vy

Giá vé:

Địa chỉ:

1989 Dundas St E, Mississauga, ON L4X 2T8, Canada

Lượt xem :

933466

Chia sẽ:

Áng Sáng Cho Cuộc Đời
112

Chương trình:

Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về

Thời gian:

19:00 16/04/2017

Địa điểm:

2400 Mystic Lake Blvd NW, Prior Lake, MN 55372, USA

Ca sỹ:

Duy Mạnh, Nguyên Khang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung, Trúc Lam, Trúc Linh

Giá vé:

Địa chỉ:

2400 Mystic Lake Blvd NW, Prior Lake, MN 55372, USA

Lượt xem :

934489

Chia sẽ:

Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về
113

Chương trình:

Little Black Dress Night and Red Lips

Thời gian:

21:00 15/04/2017

Địa điểm:

95 S Market St, San Jose, CA 95113, USA

Ca sỹ:

Diana Hong, Duy Tuan, Dương Yến Nhi, Ho Thanh Thao, Lara Hoàng Dung, Ngoc Diep, Quỳnh Mai, Vương Khiêm

Giá vé:

Địa chỉ:

95 S Market St, San Jose, CA 95113, USA

Lượt xem :

935425

Chia sẽ:

Little Black Dress Night and Red Lips
114

Chương trình:

Niềm Tin Và Hy Vọng 8

Thời gian:

21:00 08/04/2017

Địa điểm:

4300 Cawthra Rd, Mississauga, ON L4Z 1C3, Canada

Ca sỹ:

Doan Nguyen, Đoàn Phi, Hà Thanh Xuân, Hoàng Thục Linh, Liberty Band, Ngọc Anh Vi, Nguyên Dũng, Quang Hà, Quốc Khanh, Thanh Tâm

Giá vé:

Địa chỉ:

4300 Cawthra Rd, Mississauga, ON L4Z 1C3, Canada

Lượt xem :

936458

Chia sẽ:

Niềm Tin Và Hy Vọng 8
115

Chương trình:

Dạ Vũ Tình Yêu

Thời gian:

20:00 07/04/2017

Địa điểm:

180 Keefer St, Vancouver, BC V6A 1X4, Canada

Ca sỹ:

Ban Nhạc The Remix, Cát Tuyền, DJ Kenji, Dương Quang, Dương Tùng Khang, Đan Nguyên, Hoàng Long, Kelly Nhan, Minh Trí, Sheena, Thúy Nga, Tracey

Giá vé:

Địa chỉ:

180 Keefer St, Vancouver, BC V6A 1X4, Canada

Lượt xem :

937421

Chia sẽ:

Dạ Vũ Tình Yêu
116

Chương trình:

Divas Night Out

Thời gian:

22:00 02/04/2017

Địa điểm:

100 N Beretania St, Honolulu, HI 96817, USA

Ca sỹ:

Ánh Minh, Diễm Liên, Quang Hà, Saigon Gypsy Band, Thùy Vân, Tuấn Anh, Tuấn Hiền

Giá vé:

Địa chỉ:

100 N Beretania St, Honolulu, HI 96817, USA

Lượt xem :

938441

Chia sẽ:

Divas Night Out
117

Chương trình:

Masquerade Night 2

Thời gian:

21:00 31/03/2017

Địa điểm:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Ca sỹ:

Khắc Việt

Giá vé:

Địa chỉ:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Lượt xem :

939511

Chia sẽ:

Masquerade Night 2
118

Chương trình:

Heat Dance

Thời gian:

20:30 31/03/2017

Địa điểm:

921A Punchbowl Rd, Punchbowl NSW 2196, Australia

Ca sỹ:

DJ JKT, DJ Trang Moon, Giang Hồng Ngọc, Hoàng Mạnh, Minh Uyên, Thu Minh, Trịnh Thăng Bình

Giá vé:

Địa chỉ:

921A Punchbowl Rd, Punchbowl NSW 2196, Australia

Lượt xem :

940444

Chia sẽ:

Heat Dance
119

Chương trình:

Tukwila Casino Full House 3/31

Thời gian:

20:00 31/03/2017

Địa điểm:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Ca sỹ:

Golden Rice, Leon Vũ, Shawn Le

Giá vé:

Địa chỉ:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Lượt xem :

941473

Chia sẽ:

Tukwila Casino Full House 3/31
120

Chương trình:

Đêm Nhạc Thính Phòng Từ Công Phụng và Nhạc Tình Muôn Thuở

Thời gian:

18:00 26/03/2017

Địa điểm:

1550 Beaver Ruin Rd, Norcross, GA 30093, USA

Ca sỹ:

Bảo Vy, Danh Vo, Hoàng Phạm, Huynh Dung, Mai Tram, Ngoc Tan, Phương Hiệp, Thu Trang, Tiến Dũng, Từ Công Phụng

Giá vé:

Địa chỉ:

1550 Beaver Ruin Rd, Norcross, GA 30093, USA

Lượt xem :

943456

Chia sẽ:

Đêm Nhạc Thính Phòng Từ Công Phụng và Nhạc Tình Muôn Thuở
121

Chương trình:

Giỗ Tổ Hùng Vương Dạ Tiệc Khiêu Vũ

Thời gian:

17:30 26/03/2017

Địa điểm:

6777 Westminster Ave, Westminster, CA 92683, USA

Ca sỹ:

Bich Thuan, Bich Tram, Công Nguyên, Danny Bùi, Duy Khanh, Đỗ Đức Hậu, Hoàng Bass, Hoàng Thanh, Hong Sam, Hồng Nhân, Huan Vu, John Trần, Kim Hue, Lưu Thành, Ngoc Nga, Phương Anh, Quỳnh Như, Thảo Sương, Thien Keyboard, Thúy An, Truc Mai, Tuan Phan

Giá vé:

Địa chỉ:

6777 Westminster Ave, Westminster, CA 92683, USA

Lượt xem :

944482

Chia sẽ:

Giỗ Tổ Hùng Vương Dạ Tiệc Khiêu Vũ
122

Chương trình:

The Remix PV Lounge

Thời gian:

21:00 25/03/2017

Địa điểm:

4941 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA

Ca sỹ:

Hồ Quang Hiếu, Lan Vy, Nhã Loan, Quỳnh Vi

Giá vé:

Địa chỉ:

4941 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA

Lượt xem :

945468

Chia sẽ:

The Remix PV Lounge
123

Chương trình:

Dạ Vũ Mừng Năm Mới 2017

Thời gian:

20:30 25/03/2017

Địa điểm:

312 Woodland Rd, Mt Pocono, PA 18344, USA

Ca sỹ:

Khanh Đoan, Khánh Hoàng, Khắc Việt, Phương Trang, T.H.E. Dancers, Thanh Thanh, The Samba Band, Thu Phương, Trọng Khoa, Tuấn Anh

Giá vé:

Địa chỉ:

312 Woodland Rd, Mt Pocono, PA 18344, USA

Lượt xem :

946473

Chia sẽ:

Dạ Vũ Mừng Năm Mới 2017
124

Chương trình:

Masquerade Gala

Thời gian:

18:00 25/03/2017

Địa điểm:

8440 York Regional Rd 27, Woodbridge, ON L4H 0A7, Canada

Ca sỹ:

Ánh Minh, Hà Tuấn Huy, Lâm Thúy Vân, Liberty Band, Nam Lộc, Quốc Khanh, Romulo Delgado, Thùy Dương

Giá vé:

Địa chỉ:

8440 York Regional Rd 27, Woodbridge, ON L4H 0A7, Canada

Lượt xem :

947522

Chia sẽ:

Masquerade Gala
125

Chương trình:

Tukwila Casino Full House 3/24

Thời gian:

20:00 24/03/2017

Địa điểm:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Ca sỹ:

Huỳnh Gia Tuấn, Quang Ngoc

Giá vé:

Địa chỉ:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Lượt xem :

948492

Chia sẽ:

Tukwila Casino Full House 3/24
126

Chương trình:

Vòng Trời Bình Yên

Thời gian:

20:00 19/03/2017

Địa điểm:

228 Poydras St, New Orleans, LA 70130, USA

Ca sỹ:

Hoàng Phong, Hồng Ngọc, Lam Trường, Quang Hà, Thanh Trúc, Trina Bảo Trân, Tuấn Minh

Giá vé:

Địa chỉ:

228 Poydras St, New Orleans, LA 70130, USA

Lượt xem :

949466

Chia sẽ:

Vòng Trời Bình Yên
127

Chương trình:

Đêm Khiêu Vũ Ca Nhạc Mùa Xuân

Thời gian:

19:30 19/03/2017

Địa điểm:

3000 S River Rd, Des Plaines, IL 60018, USA

Ca sỹ:

Ban Nhạc The Remix, Hồng Nhung, Ngọc Khánh, Tân Hy Khánh, Trịnh Lam, Vivian Văn

Giá vé:

Địa chỉ:

3000 S River Rd, Des Plaines, IL 60018, USA

Lượt xem :

950452

Chia sẽ:

Đêm Khiêu Vũ Ca Nhạc Mùa Xuân
128

Chương trình:

Nơi Anh Chờ Em (Show 2)

Thời gian:

22:30 18/03/2017

Địa điểm:

84245 Indio Springs Dr, Indio, CA 92203, USA

Ca sỹ:

Amy Ngô, Cao Thái Sơn, Helena Ngọc Hồng, Lưu Việt Hùng, Như Ý, Phùng Ngọc Huy, Trọng Thắng

Giá vé:

Địa chỉ:

84245 Indio Springs Dr, Indio, CA 92203, USA

Lượt xem :

951453

Chia sẽ:

Nơi Anh Chờ Em (Show 2)
129

Chương trình:

New Wave

Thời gian:

21:00 18/03/2017

Địa điểm:

10117 S Tacoma Way, Lakewood, WA 98499, USA

Ca sỹ:

Henry Chúc, Lilian, Vee Phương

Giá vé:

Địa chỉ:

10117 S Tacoma Way, Lakewood, WA 98499, USA

Lượt xem :

952441

Chia sẽ:

New Wave
130

Chương trình:

Nơi Anh Chờ Em (Show 1)

Thời gian:

19:30 18/03/2017

Địa điểm:

84245 Indio Springs Dr, Indio, CA 92203, USA

Ca sỹ:

Amy Ngô, Cao Thái Sơn, Helena Ngọc Hồng, Lưu Việt Hùng, Như Ý, Phùng Ngọc Huy, Trọng Thắng

Giá vé:

Địa chỉ:

84245 Indio Springs Dr, Indio, CA 92203, USA

Lượt xem :

953461

Chia sẽ:

Nơi Anh Chờ Em (Show 1)
131

Chương trình:

Tình Yêu Tuyệt Vời

Thời gian:

19:30 18/03/2017

Địa điểm:

415 Pascal St N, St Paul, MN 55104, USA

Ca sỹ:

Ánh Minh, Hương Lan, Khang Viet, Mai Thanh Thúy, Trang Tu

Giá vé:

Địa chỉ:

415 Pascal St N, St Paul, MN 55104, USA

Lượt xem :

954448

Chia sẽ:

Tình Yêu Tuyệt Vời
132

Chương trình:

Tukwila Casino Full House 3/17

Thời gian:

20:00 17/03/2017

Địa điểm:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Ca sỹ:

Dang Vinh, Helena Ngọc Hồng, Thương Linh

Giá vé:

Địa chỉ:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Lượt xem :

955485

Chia sẽ:

Tukwila Casino Full House 3/17
133

Chương trình:

Kiss Me Kiss Me

Thời gian:

20:00 15/03/2017

Địa điểm:

10200 Quil Ceda Blvd, Marysville, WA 98270, USA

Ca sỹ:

Don Hồ, Hoàng Hiệp, Lâm Thanh Lan, Minh Tuyết, Tuấn Hiền, Tuấn Vũ

Giá vé:

Địa chỉ:

10200 Quil Ceda Blvd, Marysville, WA 98270, USA

Lượt xem :

956443

Chia sẽ:

Kiss Me Kiss Me
134

Chương trình:

Mang Đến Hy Vọng

Thời gian:

19:00 12/03/2017

Địa điểm:

9780 Walnut St, Dallas, TX 75243, USA

Ca sỹ:

Andy Quách, Hina Huyền, Kiều Oanh, Lambada Band, Mỹ Lan, Nhã Trang, Quarter, Thanh Trúc, Thúy Phương

Giá vé:

Địa chỉ:

9780 Walnut St, Dallas, TX 75243, USA

Lượt xem :

957504

Chia sẽ:

Mang Đến Hy Vọng
135

Chương trình:

Người Tình Bolero

Thời gian:

19:00 12/03/2017

Địa điểm:

5849 Charlotte Pike, Nashville, TN 37209, USA

Ca sỹ:

Huu Canh, Khánh Ngân, Khánh Trần, Mai Anh, Ngọc Diễm, Quách Tuấn Du, Thái Ngọc Hà, Trường Minh

Giá vé:

Địa chỉ:

5849 Charlotte Pike, Nashville, TN 37209, USA

Lượt xem :

958454

Chia sẽ:

Người Tình Bolero
136

Chương trình:

Tình Em

Thời gian:

15:00 12/03/2017

Địa điểm:

Santa Clara, CA 95054, USA

Ca sỹ:

Anna Dung Nhi, Don Hồ, Lena Phương Vy, Quốc Bảo, Trịnh Hội, Victoria Thúy Vi

Giá vé:

Địa chỉ:

Santa Clara, CA 95054, USA

Lượt xem :

959480

Chia sẽ:

Tình Em
137

Chương trình:

Nụ Cười Nhân Ái

Thời gian:

19:30 11/03/2017

Địa điểm:

636 Marlborough Way NE, Calgary, AB T2A 4L2, Canada

Ca sỹ:

Anthony Chim, Diễm Liên, Hà Ngọc Vân, Vũ Đoàn Sắc Việt

Giá vé:

Địa chỉ:

636 Marlborough Way NE, Calgary, AB T2A 4L2, Canada

Lượt xem :

960470

Chia sẽ:

Nụ Cười Nhân Ái
138

Chương trình:

New Wave Tour March 11 2017

Thời gian:

18:30 11/03/2017

Địa điểm:

Co Rd A, Bowler, WI 54416, USA

Ca sỹ:

Henry Chuc, Lynda Trang Dai, Thai Tai, Tommy Ngo, Trizzie Phuong Trinh

Giá vé:

Địa chỉ:

Co Rd A, Bowler, WI 54416, USA

Lượt xem :

961

Chia sẽ:

New Wave Tour March 11 2017												<a href=" class="img-responsive" style="margin-top:0px; padding-top:0px;" />
139

Chương trình:

Tukwila Casino Full House 3/10

Thời gian:

20:00 10/03/2017

Địa điểm:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Ca sỹ:

Lưu Việt Hùng

Giá vé:

Địa chỉ:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Lượt xem :

962475

Chia sẽ:

Tukwila Casino Full House 3/10
140

Chương trình:

I'm in love (Show 2)

Thời gian:

20:00 08/03/2017

Địa điểm:

44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Lệ Quyên, Minh Tuyết

Giá vé:

Địa chỉ:

44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Lượt xem :

963371

Chia sẽ:

I'm in love (Show 2)
141

Chương trình:

I'm in love (Show 1)

Thời gian:

20:00 07/03/2017

Địa điểm:

44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Ca sỹ:

Bằng Kiều, Lệ Quyên, Minh Tuyết

Giá vé:

Địa chỉ:

44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Lượt xem :

964415

Chia sẽ:

I'm in love (Show 1)
142

Chương trình:

Tình Khúc Cho Em

Thời gian:

20:00 05/03/2017

Địa điểm:

91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Ca sỹ:

Bích Phương, Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-tp, Trung Quân, Tuấn Hưng

Giá vé:

Địa chỉ:

91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Lượt xem :

965433

Chia sẽ:

Tình Khúc Cho Em
143

Chương trình:

Thời Trang & Âm Nhạc

Thời gian:

19:30 05/03/2017

Địa điểm:

7002 Arundel Mills Cir, Hanover, MD 21076, USA

Ca sỹ:

Châu Ngọc Linh, Dj Xixi, Đan Nguyên, Hoàng Mỹ An, Lynda Trang Đài, Minh Tuyết, Thái Tài, Tommy Ngô, Trizze Phương Trinh, Yến Vy

Giá vé:

Địa chỉ:

7002 Arundel Mills Cir, Hanover, MD 21076, USA

Lượt xem :

966419

Chia sẽ:

Thời Trang & Âm Nhạc
144

Chương trình:

Shall We Dance

Thời gian:

20:00 04/03/2017

Địa điểm:

3 Boulevard du Casino, Gatineau, QC J8Y 6W3, Canada

Ca sỹ:

Đan Nguyên, Liberty Band, Linda Chou, Trịnh Hội, Yến Vy Cassie

Giá vé:

Địa chỉ:

3 Boulevard du Casino, Gatineau, QC J8Y 6W3, Canada

Lượt xem :

967494

Chia sẽ:

Shall We Dance
145

Chương trình:

Dạ Vũ Gây Quỹ Tình Thương

Thời gian:

20:00 04/03/2017

Địa điểm:

2390 Metro Pkwy, Sterling Heights, MI 48310, USA

Ca sỹ:

Cát Lynh, Marc Jimmy, Mc Quarter, Phương Duy Anh, Quốc Vinh, Tiana Nguyễn

Giá vé:

Địa chỉ:

2390 Metro Pkwy, Sterling Heights, MI 48310, USA

Lượt xem :

968428

Chia sẽ:

Dạ Vũ Gây Quỹ Tình Thương
146

Chương trình:

Remix

Thời gian:

19:30 04/03/2017

Địa điểm:

5757 Av Wilderton, Montréal, QC H3S 2K8, Canada

Ca sỹ:

Blue Stone Band, Dj Oxy, Justin Nguyễn, Ngọc Anh Vi, Thanh Hằng, Thái Hoàng

Giá vé:

Địa chỉ:

5757 Av Wilderton, Montréal, QC H3S 2K8, Canada

Lượt xem :

969451

Chia sẽ:

Remix
147

Chương trình:

Đêm Ca Nhạc Từ Thiện

Thời gian:

19:00 04/03/2017

Địa điểm:

Harald Sohlbergs Vei 17, 1064 Oslo, Norway

Ca sỹ:

Bạch Yến, Diễm Thuyên, Mai Quốc Huy, Quang Đại, Toàn Đỗ, Triệu Minh, Việt Thảo

Giá vé:

Địa chỉ:

Harald Sohlbergs Vei 17, 1064 Oslo, Norway

Lượt xem :

970441

Chia sẽ:

Đêm Ca Nhạc Từ Thiện
148

Chương trình:

Hội Tình Mẹ Hoa Phượng

Thời gian:

18:30 04/03/2017

Địa điểm:

1132 E Hastings St, Vancouver, BC V6A 1S2, Canada

Ca sỹ:

Ánh Tuyết, Diệp Anh, Kelly Nhan, Mai Yến Vy, Nguyễn Hoàng Nam, The Connections Band, Thế Tường

Giá vé:

Địa chỉ:

1132 E Hastings St, Vancouver, BC V6A 1S2, Canada

Lượt xem :

971468

Chia sẽ:

Hội Tình Mẹ Hoa Phượng
149

Chương trình:

80's Chinese Medley

Thời gian:

22:00 03/03/2017

Địa điểm:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Ca sỹ:

Henry Chuc, Lilian, Phillip Huy, Thai Tai, Trizzie Phuong Trinh

Giá vé:

Địa chỉ:

14040 Interurban Ave S, Seattle, WA 98168, USA

Lượt xem :

972424

Chia sẽ:

80's Chinese Medley
150

Chương trình:

Vì Yêu

Thời gian:

19:00 18/02/2017

Địa điểm:

84245 Indio Springs Dr, Indio, CA 92203, USA

Ca sỹ:

Amy Ngô, Andy Quách, Đan Trường, Lam trường, Ngô Như Thủy, Trọng Thắng

Giá vé:

Địa chỉ:

84245 Indio Springs Dr, Indio, CA 92203, USA

Lượt xem :

973451

Chia sẽ:

Vì Yêu
151

Chương trình:

Live Show Trường Giang - Chàng Hề Xứ Quảng

Thời gian:

20:00 16/02/2017

Địa điểm:

2402 Auburn Way S, Auburn, WA 98002, USA

Ca sỹ:

Chí Tài, Huy Vũ, Lâm Vỹ Dạ, Nhã Phương, Như Ý, Trường Giang

Giá vé:

Địa chỉ:

2402 Auburn Way S, Auburn, WA 98002, USA

Lượt xem :

974449

Chia sẽ:

Live Show Trường Giang - Chàng Hề Xứ Quảng
152

Chương trình:

Đêm Tình Nhân

Thời gian:

19:30 12/02/2017

Địa điểm:

6249 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22044, USA

Ca sỹ:

Anh Thảo, Diễm Trang, Hoàn Vũ, Lê Hồng, Minh Nghĩa, Ngọc Thúy, Thái Bình

Giá vé:

Địa chỉ:

6249 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22044, USA

Lượt xem :

975449

Chia sẽ:

Đêm Tình Nhân
153

Đăng ký để nhận lịch diễn mới nhất© 2017 thongtingiaitri.vn. All Rights Reserved | Design by Đòn Bẩy Số & W3layouts