Đông Nhi - Let's Get Loud

Chương trình:

Đông Nhi - Let's Get Loud

Thời gian:

21:00 13/10/2017

Địa điểm:

11107 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Ca sỹ:

Dj Jay C, Đông Nhi, Hoàng Phong, Nguyên Giang, Nhat Tuan, Như Loan, Tran Thanh Lam

Giá vé:

Địa chỉ:

11107 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072, USA

Lượt xem :

895497

Chia sẽ:

Đông Nhi - Let's Get Loud

BẢN ĐỒ

http://maps.google.com/maps?q=29.7031333,-95.57425390000003&ll=29.7031333,-95.57425390000003&z=17

Lịch diễn khác

Việt Nam

© 2017 thongtingiaitri.vn. All Rights Reserved | Design by Đòn Bẩy Số & W3layouts