Lam Phương 68 Năm - Tình Người & Tình Quê

Chương trình:

Lam Phương 68 Năm - Tình Người & Tình Quê

Thời gian:

13:00 15/10/2017

Địa điểm:

Rachel M. Schlesinger Concert, Alexandria, VA 22302, USA

Ca sỹ:

Anh Dũng, Ban Nhạc Hoàng Thi Thi, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân, Hồ Hoàng Yến, Mạnh Quỳnh, Ngọc Hạ, Thanh Tuyền, Thế Sơn

Giá vé:

Địa chỉ:

Rachel M. Schlesinger Concert, Alexandria, VA 22302, USA

Lượt xem :

891465

Chia sẽ:

Lam Phương 68 Năm - Tình Người & Tình Quê

BẢN ĐỒ

http://maps.google.com/maps?q=38.8400443,-77.1115125&ll=38.8400443,-77.1115125&z=17

Lịch diễn khác

Việt Nam

© 2017 thongtingiaitri.vn. All Rights Reserved | Design by Đòn Bẩy Số & W3layouts