Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về

Chương trình:

Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về

Thời gian:

19:00 16/04/2017

Địa điểm:

2400 Mystic Lake Blvd NW, Prior Lake, MN 55372, USA

Ca sỹ:

Duy Mạnh, Nguyên Khang, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Hồng Nhung, Trúc Lam, Trúc Linh

Giá vé:

Địa chỉ:

2400 Mystic Lake Blvd NW, Prior Lake, MN 55372, USA

Lượt xem :

934414

Chia sẽ:

Live Show Nguyễn Hồng Nhung - Khi Giấc Mơ Về

BẢN ĐỒ

http://maps.google.com/maps?q=44.73084499999999,-93.47357099999999&ll=44.73084499999999,-93.47357099999999&z=17

Lịch diễn khác

Việt Nam

© 2017 thongtingiaitri.vn. All Rights Reserved | Design by Đòn Bẩy Số & W3layouts