Những Tình Khúc Vượt Thời Gian

Chương trình:

Những Tình Khúc Vượt Thời Gian

Thời gian:

17:00 28/10/2017

Địa điểm:

2700 Bristol Cir, Oakville, ON L6H 6E1, Canada

Ca sỹ:

Anh Dao, Diễm Liên, Giáng Ngọc, Hương Lan, Kieu Nga, Nguyen Ngoc Son, Trần Thái Hòa, Trường Vũ, Vũ Khanh

Giá vé:

Địa chỉ:

2700 Bristol Cir, Oakville, ON L6H 6E1, Canada

Lượt xem :

883523

Chia sẽ:

Những Tình Khúc Vượt  Thời Gian

BẢN ĐỒ

http://maps.google.com/maps?q=43.51136829999999,-79.68510900000001&ll=43.51136829999999,-79.68510900000001&z=17

Lịch diễn khác

Việt Nam

© 2017 thongtingiaitri.vn. All Rights Reserved | Design by Đòn Bẩy Số & W3layouts