PBN 129 VIP EXPERIENCE

Chương trình:

PBN 129 VIP EXPERIENCE

Thời gian:

19:30 29/06/2019

Địa điểm:

Trung tâm Thúy Nga Pari By Night

Ca sỹ:

Giá vé:

100.00$

Địa chỉ:

9295 Bolsa Ave, CA 92683 Westminster, California

Lượt xem :

1236938

Chia sẽ:

PBN 129 VIP EXPERIENCE

BẢN ĐỒ

https://her.is/2HgT5OC

Lịch diễn khác

Việt Nam

© 2017 thongtingiaitri.vn. All Rights Reserved | Design by Đòn Bẩy Số & W3layouts