THÔNG TIN CA SỸ

ĐAN TRƯỜNG

Sinh ngày:29/11/1976

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm
ĐÀM VĨNH HƯNG

Sinh ngày:02/01/1971

Quê quán: Điện Bàn

Xem thêm
SƠN TÙNG M-TP

Sinh ngày:05/07/1994

Quê quán: Thái Bình

Xem thêm
THU PHƯƠNG

Sinh ngày:09/10/1972

Quê quán: Hải Phòng

Xem thêm
NOO PHƯỚC THỊNH

Sinh ngày:18/12/1988

Quê quán: Hồ Chí Minh

Xem thêm
LÂM NHẬT TIẾN

Sinh ngày:03/109/1971

Quê quán: Hồ Chí Minh

Xem thêm
KHÁNH PHƯƠNG

Sinh ngày:04/11/1981

Quê quán: Hải Dương

Xem thêm
PHAN MẠNH QUỲNH

Sinh ngày:10/01/1990

Quê quán: Nghệ An

Xem thêm