PHÒNG TRÀ WE

8 Lê Quý Đôn P.6 - Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

25/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ WE

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ: 8 Lê Quý Đôn P.6 - Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ:

1

26/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ WE

Ca sỹ:

Giá vé:

Địa chỉ: 8 Lê Quý Đôn P.6 - Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ:

2

31/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ WE

Ca sỹ: Tùng Anh

Giá vé:

Địa chỉ: 8 Lê Quý Đôn P.6 - Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ:

Lời đắng cho cuộc tình

3

PHÒNG TRÀ KHÔNG TÊN

112 Lê Thánh Tôn - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

25/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ KHÔNG TÊN

Ca sỹ: Ngọc Sơn và team thần tượng bolero 2019.

Giá vé:

Địa chỉ: 112 Lê Thánh Tôn - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ:

Đêm nhạc đặc biệt "TÌNH CHA"

1

25/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ KHÔNG TÊN

Ca sỹ: Ngọc Sơn và team thần tượng bolero 2019.

Giá vé:

Địa chỉ: 112 Lê Thánh Tôn - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ:

Đêm nhạc đặc biệt "TÌNH CHA"

2

25/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ KHÔNG TÊN

Ca sỹ: Ngọc Sơn và team thần tượng bolero 2019.

Giá vé:

Địa chỉ: 112 Lê Thánh Tôn - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ:

Đêm nhạc đặc biệt "TÌNH CHA" Danh

3

16:00 01/06/2019

Địa điểm:

Bản đồ:

K-POP We*Friend Concert In Vietnam

1

Nhà Hát Lớn, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội

Nhà Hát Lớn, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội

20:00 08/06/2019

Địa điểm: Nhà Hát Lớn, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội

Ca sỹ: Ngọc Sơn. Khách mời: Giao Linh, Randy, Hoàng Châu, Giang Hồng Ngọc, Trường Tuấn, Lê Trinh, Duy Cường, Yuuki Ánh Bùi.

Giá vé:

Địa chỉ: Nhà Hát Lớn, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội

Bản đồ:

Liveshow Ngọc Sơn, Tình Phụ Tử

1

TRIXIE CAFE LOUNGE

Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

21:00 24/05/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ: LAM TRƯỜNG

Giá vé:

Phí phụ thu : 700.000 - 600.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow LAM TRƯỜNG

1

21:00 26/05/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ: ƯNG HOÀNG PHÚC

Giá vé:

Phí phụ thu : 600.000 - 500.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow ƯNG HOÀNG PHÚC

2

21:00 01/06/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ: KHẮC VIỆT

Giá vé:

Phí phụ thu : 300.000 - 200.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow KHẮC VIỆT

3

21:00 08/06/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ: QUANG HÀ

Giá vé:

Phí phụ thu: 500.000 - 400.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow QUANG HÀ

4

21:00 14/06/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ: BÙI ANH TUẤN

Giá vé:

Phí phụ thu : 500.000 - 400.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow BÙI ANH TUẤN

5

21:00 15/06/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ: NGUYÊN HÀ

Giá vé:

Phí phụ thu : 300.000 - 200.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow NGUYÊN HÀ

6

21:00 21/06/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ:

Giá vé:

Phí phụ thu : 400.000 - 300.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow

7

21:00 20/07/2019

Địa điểm: TRIXIE CAFE LOUNGE

Ca sỹ: JIMMII NGUYỄN

Giá vé:

Phí phụ thu : 500.000 - 400.000

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Hồng Park View A, Tầng M, 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Tp.Hà Nội

Bản đồ:

Minishow JIMMII NGUYỄN

8

PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

24/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Ca sĩ QUỐC ĐẠI - HÀ VÂN

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Ca sĩ QUỐC ĐẠI - HÀ VÂN

1

25/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Minishow ca sĩ QUANG LÊ

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Minishow ca sĩ QUANG LÊ

2

25/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Danh ca ELVIS PHƯƠNG

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Danh ca ELVIS PHƯƠNG

3

30/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Minishow ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Minishow ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG

4

31/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Minishow ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Minishow ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG

5

31/05/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Minishow ca sĩ MỸ LINH chủ đề : "Hương Ngọc Lan - Tóc Ngắn"

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Minishow ca sĩ MỸ LINH chủ đề : "Hương Ngọc Lan - Tóc Ngắn"

6

06/06/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Ca sĩ TRUNG QUÂN - BÙI ANH TUẤN với đêm nhạc chủ đề: "Thả Vào Mưa"

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Ca sĩ TRUNG QUÂN - BÙI ANH TUẤN với đêm nhạc chủ đề: "Thả Vào Mưa"

7

14/06/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Nghệ sĩ NGỌC HUYỀN

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Nghệ sĩ NGỌC HUYỀN

8

22/06/2019

Địa điểm: PHÒNG TRÀ ĐỒNG DAO

Ca sỹ: Minishow ca sĩ QUANG LÊ

Giá vé:

Địa chỉ: Địa chỉ : 164 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1.  TP.HCM

Bản đồ:

Minishow ca sĩ QUANG LÊ

9

Đăng ký để nhận lịch diễn mới nhất© 2017 thongtingiaitri.vn. All Rights Reserved | Design by Đòn Bẩy Số & W3layouts